Secretaris:
Jessi Joy van der Vliet

Voorzitter:
Kay Schoelink

Penningmeester:
Ingo Quellhorst

Vicevoorzitter:
Julenda Cristina